Deze afkortingen staan voor de kwaliteit van de munten. Het zijn algemene begrippen in de muntwereld. Echter, voor euromunten wordt soms licht afgeweken van de standaard naamgeving. De hieronder vermeldde informatie heeft betrekking op euromunten.

Circ: Circulated -- Gecirculeerd. Deze munten zijn gecirculeerd en kom je gewoon tegen in het dagelijkse leven, bvb tijdens het winkelen.

UNC: Uncirculated -- Ongecirculeerd. Deze munten zijn nog niet gecirculeerd. De munten worden geslagen, vallen van de band in een verzamelbak en worden zo in rollen gestoken. UNC munten worden rechtstreeks uit die muntrollen gehaald.

BU: Brilliant Uncirculated. Ook deze munten zijn nog niet gecirculeerd. De munten worden geslagen, maar vallen niet in een verzamelbak. Ze worden meestal onmiddellijk van de band gehaald en verpakt in een set of folder.

FDC: Fleur de Coin. Zelfde kwaliteit als BU.

Prooflike: Deze munten worden geslagen met gepolijste muntplaatjes. De munten hebben een oppervlak zoals een spiegel.

BE: Belle épreuve. Zie Proof.

Proof: Deze munten worden geslagen met gepolijste muntplaatjes en gepolijste stempels. Dit is de allerbeste kwaliteit van munten.